AMSS - Članstvo

ČLANSKA KARTICA AMSS - POMOĆ NA PUTU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

AMSS ima dve članske Kartice/Paketa:
  - Osnovna članska kartica (600 RSD)
  - Super članska kartica (2.000 RSD)AMSS

Članstvo u Auto-moto savezu Srbije je trajno. Uplatom godišnje članarine za određenu vrstu Članskih paketa, Član AMSS stiče pravo na korišćenje odgovarajućih pogodnosti.

Članski paketi važe 365 dana od datuma uplate. Godišnja članarina se plaća unapred.

Ukoliko je Član iskoristio svoje Članske pogodnosti (pomoć na putu i transport vozila), ne može da obnovi Članski paket pre isteka Članske godine.  

Vozilo za koje se definišu Članske pogodnosti

Vozila za koja se garantuju Članske pogodnosti su isključivo putnički automobili, motocikli i laka teretna vozila čija ukupna masa vozila i tereta ne prelazi 2,5 tone. Za vozila čija ukupna masa vozila i tereta zajedno prelazi 2,5 tone garantuju se sve Članske pogodnosti osim transporta vozila (šlepovanja).

Popusti za Članove

Popust u iznosu od 50% na cenu Članskih paketa imaju invalidi sa 80-100% telesnog oštećenja (obavezna je fotokopija Rešenja o invaliditetu i original na uvid).

Korišćenje Članskih pogodnosti

Uslov za korišćenje i realizaciju, pogodnosti iz Članskih paketa je da se Član prethodno javi Operativnom centru AMSS na broj telefona 1987 (sa mobilnog ili fiksnog), a iz inostranstva na broj (+381 11) 333 12 00.

 

1. Osnovna članska kartica

Članske pogodnosti za teritoriju Srbije:

- Transport vozila (šlepovanje) u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, do 40 km prelaska šlepera u odlasku i  povratku – paušal*. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Popravka vozila na putu, do 40 km prelaska SPI vozila za pomoć u odlasku i povratku i do jednog časa rada automehaničara – paušal**. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Neograničeni broj pravnih saveta iz oblasti saobraćaja (potrebno je dostaviti pisani zahtev i prateću dokumentaciju Službi Članstva AMSS);

- Procena vrednosti vozila kada Član želi da proda ili kupi polovno vozilo (potrebno je dostaviti pisani zahtev i sve podatke o vozilu Službi Članstva AMSS);

- Pomoć prilikom traženja rezervnih delova za vozilo (informacije se dobijaju od Operativnog centra AMSS);

- Izrada plana putovanja – itinerera (Srbija i Evropa) – zahtev se upućuje Operativnom centru AMSS;

- 20% popusta na cenu pređenih kilometara transporta vozila u Srbiji (bez ograničenja u kilometraži). Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine.

 

2. Super članska kartica

Članske pogodnosti za teritoriju Srbije:

- Transport vozila (šlepovanje) u slučaju kvara, do 100 km prelaska šlepera u odlasku i povratku*. Dozvoljena je mogućnost kumulativnog korišćenja ove usluge (ukupna kilometraža sa pravom iz Osnovnog članskog paketa je 140 km). Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Transport vozila (šlepovanje) u slučaju saobraćajne nezgode bez ograničenja u kilometraži*. Vozilo se transportuje do kućne adrese Člana ili u željeni servis. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Tri popravke vozila na putu, do 40 km prelaska SPI vozila za pomoć u odlasku i povratku i do jednog časa rada automehaničara – paušal**. Ova usluga se može koristiti tri puta u toku trajanja jedne Članske godine. Dozvoljena je i mogućnost kumulativnog korišćenja ove usluge sa pravom iz Osnovnog članskog paketa (ukupna kilometraža 80, 120 ili 160 km i maksimalno 4 časa rada – 4 paušala);

- Refundacija troškova po računu za hotelski smeštaj do 3 dana u hotelu B kategorije za Člana i Članove porodičnog domaćinstva (supružnici i deca sa istom adresom stanovanja) u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u mestu gde se nezgoda dogodila (isključuje transport vozila po osnovu saobraćajne nezgode). Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Refundacija troškova prevoza Člana i Članova porodičnog domaćinstva vozom ili autobusom do mesta prebivališta (uz dostavljanje voznih ili autobuskih karata) u slučaju kvara vozila ili saobraćajne nezgode. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine.


Članske pogodnosti za teritoriju kontinentalne Evrope:

- Transport vozila (šlepovanje) u slučaju saobraćajne nezgode iz kontinentalnog dela Evrope do mesta prebivališta Člana. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Popravka vozila na putu** i/ili transport vozila (šlepovanje) do najbližeg servisa. Ovu uslugu pruža korespondentni klub zemlje u kojoj je Član doživeo kvar na vozilu, a po nalogu AMSS. Konkretno, to znači da će manji kvar biti otklonjen na putu, a u suprotnom, garantovan je transport do najbližeg servisa. Troškove popravke vozila u servisu i nabavku rezervnih delova snosi Član. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Refundacija troškova po računu za hotelski smeštaj do 300 EUR za Člana i Članove porodičnog domaćinstva (supružnici i deca sa istom adresom stanovanja) u slučaju saobraćajne nezgode, kada je vozilo moguće popraviti u zemlji u kojoj se nezgoda dogodila. Ova usluga se može koristiti jednom u toku jedne Članske godine;

- Pravni savet iz oblasti saobraćaja u korespondentnom klubu do iznosa od 50 EUR;

- Kredit za popravku, transport vozila (šlepovanje) ili prevoz Člana i Članova njegovog porodičnog domaćinstva po garanciji, uz obavezan depozit do iznosa od 1.000 EUR;

- Popusti i pogodnosti za Članove AMSS u sistemu Show your Card! (na 28.000 prodajnih mesta, 600 partnera – hoteli, restorani, rent-a-kar...).

 

Napomene:

*U slučaju da se utovar i istovar vozila ne mogu bezbedno obaviti navlačenjem vozila na navoz, angažuje se „pauk“ jer Članska pogodnost podrazumeva i otežan utovar i istovar.

**Pod terminom „Popravka vozila na putu“ ovim Pravilnikom podrazumeva se otklanjanje manjeg kvara za koji se ne zahteva rad u servisu, „kanal“ i specijalni alati - obuhvata zamenu delova koje Član poseduje u vozilu (guma, osigurači, sijalice, sajle za gas i kvačilo i sl.) ili otključavanje vozila u kome su zaboravljeni ključevi.