Kasko osiguranje

KASKO OSIGURANJEKasko osiguranje

Kasko osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika.

Potpuno kasko osiguranje obuhvata sledeće rizike:

 • saobraćajne nezgode;
 • požara;
 • eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije);
 • iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja;
 • pada ili udara predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja;
 • pada vazdušne letelice;
 • manifestacija ili demonstracija;
 • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
 • oštećenja tapaciranih delova u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način;
 • namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete;
 • udara groma;
 • oluje;
 • grada ili tuče;
 • snežne lavine, kao i pada snega i leda na vozilo;
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena;
 • poplava, bujica i visokih voda;


Uz potpuno kasko osiguranje može se ugovoriti dopunsko kasko osiguranje od sledećih rizika:

 • krađe vozila
 • prevare (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija)
 • utaje (može biti ugovorena posebnom klauzulom).
 • osiguranje prtljaga, alata i pribora
 • osiguranje reklamnih i drugih natpisa na vozilima,


Ova vrsta osiguranja važi na teritoriji Evrope ili Republike Srbije.