Međunarodna dokumenta


MEĐUNARODNA VOZAČKA DOZVOLA
MEĐUNARODNO OVLAŠĆENJE

Međunarodna vozačka dozvola (MVD)
medjunarodna_vozacka_dozvolaje obavezan dokument za izlazak iz zemlje motornim vozilom.

MVD se izdaje državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji poseduju važeću vozačku dozvolu,
izdatu u Republici Srbiji. Strani državljani moraju imati dokaz o boravku ili prebivalištu u Republici Srbiji.

MVD se
ne može izdati na osnovu probne vozačke dozvole.


Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je 3 godine, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.


Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je :
1. Zahtev za izdavanje MVD koji možete ovde preuzeti Zahtev za MVD
2. Važeća lična karta na uvid
3. Važeča vozačka dozvola na uvid i fotokopija iste
4. Dve fotografije veličine 3,5x4,5 cm
5. Dokaz o uplati propisane naknade (2.000,00 dinara)
6. Uverenje teritorijalno nadležne organizacione jedinice MUP-a o izrečenim ili izvršenim važećim zaštitnim merama, odnosno merama bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom

Lice koje podnosi zahtev za MVD, mora da priloži dokaz o uplati RAT u iznosu od 740,00 dinara (za zahtev 260,00 dinara i 480,00 dinara za izdavanje MVD) u skladu sa tarifnim brojem 40 Zakona o RAT.


 Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV)
DTVje obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a na zahtev vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period.
 

Za dobijanje ovog dokumenta potrebno je :

1. Važeća lična karta vlasnika vozila
2. Važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila
3. Saobraćajna dozvola

Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara.

Za izdavanje DTV, vlasnik vozila prilaže važeću ličnu kartu, a korisnik vozila putnu ispravu na uvid.
Obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila.
Korisnik vozila može da priloži ovlašćenje dato od strane vlasnika vozila, overeno u sudu ili opštini, na osnovu koga prisustvo vlasnika vozila nije obavezno pri izdavanju DTV. Predmetno ovlašćenje mora da sadrži klauzulu da se korisnik vozila ovlašćuje da upravlja tim vozilom u inostranstvu, odnosno da predmetno vozilo može da otuđi. Takvo ovlašćenje važi do opoziva, ali ne može da se prenosi na treće lice.

Ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se originalni dopis, na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu.

U slučaju da je vlasnik vozila lizing kuća, a korisnik lizinga fizičko lice, on mora da obezbedi ovlašćenje od lizing kuće da može predmetnim vozilom da putuje u inostranstvo. Ukoliko u ugovoru o lizingu već postoji ova odredba, nije potrebno dodatno ovlašćenje lizing kuće.
Ukoliko je korisnik lizinga pravno lice, to pravno lice daje ovlašćenje krajnjem korisniku. Takođe, mora da se obezbedi ovlašćenje lizing kuće za upravljanje vozilom u inostranstvu, ukoliko ova odredba nije navedena u ugovoru o lizingu. Izdatu DTV, potrebno je odneti u lizing kuću na overu. U donji desni ugao lista unutrašnje leve strane ovlašćenja („Svojeručni potpis vlasnika vozila“) stavlja se pečat i potpis vlasnika vozila, u ovom slučaju, lizing kuće.

U slučaju da korisnik vozila putuje u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, za koje nije potreban pasoš, DTV može da se izda korisniku na osnovu njegove lične karte, s tim da korisnik potpiše da je upoznat da ne može da koristi izdatu DTV u drugim zemljama, za koje mora da ima pasoš. Napomenu da je upoznat sa ovim ograničenjem, korisnik potpisuje u posebnoj rubrici u registru DTV.