Osiguranje stakala

OSIGURANJE LOMA ILI OŠTEĆENJA STAKLA NA VOZILIMA - DELIMIČNI KASKO Osiguranje stakala

 

Delimični kasko se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne štete

Suma osiguranja je realna vrednost svih standardno ugrađenih stakala na vozilu izuzev stakla na svetlima, ogledalima i krovu

Delimični kasko se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, tako da se istek osiguranja poklapa sa istekom autoodgovornost


NAJPOVOLJNIJA PONUDA

 

SUMA OSIGURANjA

PREMIJA

10.000

1.155,00

15.000

1.733,00

20.000

2.310,00

30.000

3.465,00

 

OSIGURANJE VOZAČA, PUTNIKA I RADNIKA OD AUTO NEZGODEOsiguranje vozača i putnika

Ovim osiguranjem osigurava se vozač, putnici ili radnici od sledećih rizika:
 - smrti od posledica nesrećnog slučaja u vozilu
 - trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu
NAJPOVOLJNIJA PONUDA
Primer: Osiguranje vozača i 4 (četiri) putnika

OSIGURANE SUME

PREMIJA
(dinara)

Smrt u nezgodi

Invaliditet

50.000

100.000

158,00

100.000

200.000

315,00

150.000

300.000

473,00