Osiguranje vozača i putnika

OSIGURANJE VOZAČA, PUTNIKA I RADNIKA OD AUTO NEZGODEOsiguranje vozača i putnika

Ovim osiguranjem osigurava se vozač, putnici ili radnici od sledećih rizika:
 - smrti od posledica nesrećnog slučaja u vozilu
 - trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu
NAJPOVOLJNIJA PONUDA
Primer: Osiguranje vozača i 4 (četiri) putnika

OSIGURANE SUME

PREMIJA
(dinara)

Smrt u nezgodi

Invaliditet

50.000

100.000

158,00

100.000

200.000

315,00

150.000

300.000

473,00