Registracija vozila

KOMPLETNA REGISTRACIJA VOZILA ZA 20 MINUTA
SA IZDAVANJEM REGISTRACIONE NALEPNICE NA LICU MESTA

1 Tehnički pregled vozila Tehnički pregled Novi Sad
2 Osiguranje / AutoodgovornostOsiguranje autoodgovornosti
3 Plaćanje svih troškova registracije  Način plaćanja
4
Registraciona nalepnica na licu mesta  Nalepnica