Osiguranje

U SARADNJI SA DRUŠTVOM ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
"POLISA" DOO NOVI SAD ZASTUPAMO SLEDEĆA DRUŠTVA:

                                                                                                                                             Društvo za zastupanje u osiguranju
                                                                                                                                           Generali osiguranjeDunav osiguranjeTriglav osiguranje


KOD NAS MOŽETE OSIGURATI:


  Autoodgovornost    AUTOODGOVORNOST   
  

ZELENI KARTON  Zeleni karton  Osiguranje stakalaSTAKALA     


VOZAČA I PUTNIKE  Osiguranje vozača i putnika


                     
Kasko osiguranje     
    KASKO OSIGUR
ANJE